Anna Michalcová - FAF

Latest

FAF

BANNER 728X90

Friday, 22 January 2016

Anna Michalcová
Ve své tvorbě se zabývá strukturou imaginárnách měst, která jsou abstrahována a transformována do zjednodušených tvarů.
Sítě ulic se stávají spíše pocitovými stezkami člověka ve městě.
Pro svou tvorbu využívá zbytky a nepotřebné odřezky z architektonických modelů, které obarvuje a používá je jako šablony.
Ty vytvářejí základní formu, se kterou pracuje ve variacích a rozvíjí ji do trojrozměrného prostoru.
Pro Annu jsou důležité vztahy mezi jednotlivými geometrickými obrazci, hraní si s měřítky, vrstevnatost struktur a jejich prolínání.

No comments:

Post a Comment