Úžasná díla Daniela Dřímala

Lucie Bartova


Narodil jsem se  25.1. roku 1984 V Uherském Hradišti.
Otec a má matka ze mne po dlouhých útrapách,které výchovu dětí  většinou provázejí, vychovali myslím slušného člověka, za což jsem jim zavázán ,jakožto i za mnohé další.
Výchova probíhala v duchu katolicismu což jsem v dětství  vnímal jako výrazný handicap,v součastnosti a s odstupem toto však  hodnotím jako velké plus.Již např. proto,že (televize)médium devastující dětstký vývoj,potažmo představivost plus schopnost komunikace, bylo  nám dětem dlouho odpíráno a nahrazováno hojně médiem knihy a dalšími prokreativními  aktivitami.Dětsví a počátky dospívání  jsem strávil v Ostravě-Hošťálkovicích kam se má rodina rozhodla přesunout z Kunovic u Uh.Hradiště  v roce a půl mého věku.Ve čtrnácti letech následovalo stěhování  druhé  do místa mého  nynějšího bydliště, Valašského Meziříčí.Zde má kořeny rodina mého otce. Díky velké farské zahradě a snadné dostupnosti přírody v okolí bydliště(Ostava-Hošťálkovice)  jsem prožil myslím krásné a plnohodnotné dětství prostého venkovského chlapce,jež bylo uťato až mírně komplikovanou docházkou na církevní gymnasium v Ostravě-Zábřehu,které jsem opustil pro lenost  na začátku kvarty.Následovala opět  ZŠ-Hošťálkovice a vzápětí  stěhování do Val.Meziříčí.Zde dokončení  povinné školní docházky a následující studium na Střední umělecko-průmyslové  škole sklářské,ateliér  modelování  skla(MgA Petr Stanický) a roční pomaturitní studim AJ na jazykové škole při ISŠ-COP Val.meziříčí.
Posledním vzdělávacím zařízením jež jsem navštěvoval byla Fakulta výtvarných umění  VUT v Brně atelir intermedia(doc.Václav Stratil).Během studií  na Favu  jsem s pomocí přátel zrealizoval pouze tři malé výstavy svých prací,přičemž ze dvou z nich mi byly zcizeny obrazy či se mi některé vrátily poškozeny, což mimo jiné  zapříčinilo, že jsem zanevřel na prezentování  svých prací touto cestou.Bohužel v podstatě ale tedy i na jedinou možnou cestu , vedoucí k tomu, abych se snad byť ve vzdálené budoucnosti mohl  věnovat  výtvarnému umění a to zejména malbě jež je mi jako výtvarný projev  nejbližší.Denním chlebem mi po ukončení studia a po absolvování určitých komplikovaných životních peripetií byla déle než tři roky práce stavebního dělníka za niž jsem byl samozřejmě vděčný avšak trápilo mne, že práce na stavbě využívala skutečně pouze okrajově můj výtvarný potenciál(nátěry hydroizolací,konzervační nátěry dřevěných částí staveb(bochemit,luxol atd)+barevné retuše fasád).Následovala půlroční rehabilitace zad a pravého ramene(důsledek velmi intensivní práce se zbíječkou)Dále jsem příležitostně pracoval v zámečnické a truhlářské dílně.
Poslední absolvovanou profesí byla práce pečovatele v domově pro seniory v Podlesí kde jsem strávil rok a půl.Bylo mi ctí provázet přátele jimiž se všichni uživatelé záhy stali na jejich poslední cestě.Tuto práci jsem opustil před rokem z důvodu útlumovému režimu a stěhování domova do Valašského Meziříčí.V současnosti jsem na ÚP a na poloviční úvazek na MD jelikož mám osmiměsíční dceru.Mám v bytě malý ateliér a svůj čas tedy dělím mezi své drahé a práci malíře.

0 komentářů:

Post a Comment

Coprights @ 2014, Free Art Friday Praha | Templatelib